Brancheontwikkelingen

Wijzigingen ABU-cao 2023

Handshake businessmen
Leestijd: 3 min.

Net als vorig jaar is er begin dit jaar veel veranderd in de detacheringsbranche. Vakbonden FNV, CNV en De Unie hebben een akkoord bereikt voor de NBBU en ABU-cao met een looptijd van 2 januari 2023 tot 1 januari 2024. In dit blog hebben we alle belangrijke wijzigingen van de ABU-cao voor jou op een rijtje gezet.

Over de ABU-cao

Als detacheringsbureau is Bureau Techniek lid van de ABU; Algemene Bond Uitzendondernemingen. De ABU is vertegenwoordiger van 65% van de detacheringsbranche. De ABU beschrijft zich als een belangenbehartiger en als een speler die oplossingen levert voor de arbeidsmarkt van de toekomst. Om dit te bereiken heeft de ABU een cao voor uitzendkrachten.

In de ABU-cao staan allerlei afspraken over onder andere salaris, werktijden, pensioen en vakantie. Doordat Bureau Techniek lid is van de ABU, zijn wij verplicht ons te houden aan de ABU cao-afspraken, waaronder dus ook de veranderingen binnen deze cao:

ABU-keurmerk

Inlenersbeloning uitgebreid

De ABU en de vakbonden hebben afgesproken dat de inlenersbeloning wordt uitgebreid. De ABU-inlenersbeloning zorgt voor een gelijkwaardig loon en dezelfde arbeidsvoorwaarden als jouw vaste collega’s die hetzelfde werk verrichten.

De inlenersbeloning wordt uitgebreid met een thuiswerkvergoeding en eenmalige uitkeringen, zoals de dertiende maand.

Algemene loonsverhogingen met terugwerkende kracht gelden ook voor uitzendkrachten, tenzij ze niet meer bij de opdrachtgever werken.

Opdrachtgevers moeten uitzendkrachten inschalen op het niveau dat bij hun werkervaring en werkzaamheden past.

Ook heb je vanaf januari als uitzendkracht recht op een vaste eindejaarsuitkering (dit is geen vast bedrag of percentage).

Met deze afspraken wordt het verschil met jouw collega’s in dienst bij de organisatie al kleiner. Er is afgesproken om in de volgende meerjarige cao de noodzakelijke stappen te zetten om deze gelijkwaardigheid te realiseren.

Fases

De weg naar een vast contract gaat via het ABU-fasensysteem (Fase A, B en C). Hoe langer je werkt, hoe meer rechten en zekerheid je krijgt! In 2022 is de duur van het fasensysteem in de ABU-cao al gewijzigd.

Vanaf dit jaar moet iedereen die langer dan 52 weken in fase A zit, over naar fase B.

De mensen in fase B hebben na 3 jaar (maximaal 6 contracten) recht op contract voor onbepaalde tijd in plaats van dat ze nog een jaar kunnen door lopen.

Normaal gesproken wordt er in fase A alleen gekeken naar de gewerkte weken, maar vanaf 1 januari tellen ook de weken mee waarin jij betaalde vakantie opneemt. Dit betekent dat fase A sneller voorbijgaat.

Basisregeling pensioen

In de ABU-cao staat vanaf wanneer je pensioen opbouwt en hoe dit werkt. Vanaf 1 januari is ook de StiPP (Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten) pensioenregeling gewijzigd. Eerder werd de pensioenpremie in de basisregeling berekend op basis van het pensioengevend salaris, net als al gebeurde voor de Plusregeling.

Vanaf nu wordt dit berekend op basis van de pensioengrondslag. Momenteel is het percentage in de basisregeling gestegen van 2,6% naar 8% van de pensioengrondslag.

In de Basisregeling hoeft er geen werknemersbijdrage te worden berekend. In de Plusregeling is de premie al 8% over de pensioengrondslag en geldt daarnaast een werknemersbijdrage van 4%. Nu de premie in de Basisregeling wordt verhoogd gaat de medewerker ook meer pensioen opbouwen.

De wachttijd van het basispensioen gaat van 26 gewerkte weken naar 8 gewerkte weken.

Onbelaste reiskostenvergoeding

Voor het eerst sinds 2006 stijgt de reiskostenvergoeding.

Vanaf 2023 wordt dit maximaal €0,21 per km. Deze verandering komt mede door de gestegen bandstofprijzen. De verwachting is dat deze vergoeding in 2024 nog meer zal toenemen.

Het is vanuit de ABU-cao niet verplicht de maximale onbelaste reiskostenvergoeding te geven. Het kan zijn dat bij jouw organisatie ook een cao van toepassing is. Let dan goed op wat daarin staat over de reiskostenvergoeding. Deze cao gaat boven wat er in de Abu-cao staat, omdat moet worden voldaan aan de inlenersbeloning.

Al met al een aantal belangrijke veranderingen voor 2023! De nieuwe ABU-cao moet jou tenslotte beschermen en de economie veerkrachtiger maken.

Voor vragen of onduidelijkheden over de nieuwe ABU-cao kan je terecht bij jouw dichtstbijzijnde vestiging.

Bron: https://www.abu.nl/cao/


Artikel delen: