Algemene voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van Bureau Techniek B.V., gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65355911, van toepassing. Hier kunt u een exemplaar downloaden en op aanvraag mailen wij u een exemplaar toe.