Bureau Techniek


Praktyske ynformaasje

praktischeinfoFront.jpg#asset:280

Alle praktyske ynformaasje oangeande Bureau Techniek, privacy en feilichheid yn ien handich PDF-bestân. Download de PDF hjer. Do kinst de útjefte ek online trochblêdzje. Bureau Techniek hantearret foar al syn útstjoerkrêften de CAO voor Uitzendkrachten. Dy CAO is yn te sjen en te downloaden fan ’e website fan ’e ABU ôf.

Delen

Vul hieronder jouw gegevens in en het e-mailadres van de persoon waarmee je deze pagina wilt delen.