Bureau Techniek


Disclaimer / Privacy statement

Niets van onze website(s) mag worden verveelvoudigd, overgedragen, gedistribueerd, gepubliceerd of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming van Bureau Techniek B.V., nader te noemen Bureau Techniek. Wijziging van de inhoud is uitdrukkelijk verboden.

Bureau Techniek wijst alle aansprakelijkheid jegens elke partij af voor mogelijke directe, indirecte, bijzondere of gevolgschade, hetzij enige andere schade ontstaan door het gebruik van onze website(s) of de inhoud daarvan of bijbehorende applicaties, database, dan wel door de onmogelijkheid om hiervan gebruik te maken of van alle andere websites die via hyperlinks aan onze website zijn gekoppeld.
De informatie die op onze website(s) wordt verstrekt, kan op elk moment zonder voorafgaande mededeling of verplichting worden gewijzigd, ditzelfde geldt voor de toegang tot (andere) onderdelen van of via deze sites of toepassingen van/via deze sites. Deze voorwaarden zullen in elk opzicht uitsluitend en exclusief onderhevig zijn aan de Nederlandse wetgeving.

Indien vragers of aanbieders van (tijdelijk) werk aan Bureau Techniek gegevens verstrekken, geven zij ons daarmee nadrukkelijk toestemming om deze te gebruiken bij het vinden van (uitzend)werk of het vervullen van vacatures. Bureau Techniek gaat vertrouwelijk met deze gegevens om. Wij stellen ze alleen ter beschikking van derden met als oogmerk het vinden van (uitzend)werk of het vervullen van vacatures. Expliciet wordt kennis genomen van het feit dat alle informatie die ingevoerd is via de sites of daarbij behorende databases eigendom zijn van Bureau Techniek.

Bureau Techniek behoudt zich het recht voor om toegang tot gegevens te blokkeren en de mogelijkheid om gebruik te maken van of inzicht te krijgen in gegevens te blokkeren dan wel definitief of tijdelijk te verwijderen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met ons hoofdkantoor, +31 (0)38 – 33 105 40, info@bureautechniek.nl.

Delen

Vul hieronder jouw gegevens in en het e-mailadres van de persoon waarmee je deze pagina wilt delen.