Bureau Techniek


Coronavirus updates

Beste collega’s,

Zoals bekend heeft het coronavirus (officieel COVID-19) eind februari ook Nederland bereikt. Geen reden tot paniek, maar wel zaak om een aantal maatregelen te nemen om verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen. Ook vind je hier antwoorden op veel gestelde vragen.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) monitort de verspreiding van het virus en geeft aan welke maatregelen (moeten) worden genomen. Deze brief is onder meer gebaseerd op de door het RIVM voorgeschreven maatregelen. Daarom graag je aandacht voor het volgende.

Hygiëne
Het is belangrijk om de standaardmaatregelen op te volgen die gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen geven:

  • Was je handen regelmatig met zeep en water of gebruik desinfecterende handgel op basis van alcohol.
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes of tissues en gebruik deze slechts één maal (en gooi ze direct weg).
  • Schud geen handen en vermijd zoveel mogelijk de contacten met anderen.

Let erop dat ook jouw collega’s zich hieraan houden, en spreek ze erop aan als ze dat niet doen. De protocollen van de organisatie waar je feitelijk werkzaam bent, zijn leidend voor wat er verder van jou verwacht wordt. We gaan er van uit dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en hebben dagelijks contact met onze opdrachtgevers. Heb je daar twijfels over, neem dan contact op met je contactpersoon van Bureau Techniek.

Wat zijn de symptomen van het nieuwe coronavirus?
De belangrijkste symptomen zijn:

  • koorts (boven de 38 graden);
  • met daarbij luchtwegklachten zoals hoesten, kortademigheid en longontsteking.

Wat als ik ziekteverschijnselen vertoon?
Risicogebieden zijn (op 16 maart) Italië , Oostenrijk, Noordrijn Westfalen (Duitsland), Madrid (Spanje), China (inclusief Hong Kong), Zuid Korea en Iran.

In de procedure van ziekmelden verandert er niets. Als je ziekteverschijnselen vertoont en in een risicogebied bent geweest en/of contact hebt gehad met een corona-patiënt meld dit dan zowel bij je leidinggevende van de opdrachtgeverals bij je contactpersoon van Bureau Techniek. Er is sprake van ziekteverschijnselen als je koorts hebt (meer dan 38 graden Celsius), je moet hoesten of benauwd bent. Blijf dan thuis en neem direct telefonisch contact op met je huisarts. Als de ziekteverschijnselen zich voor het eerst voordoen terwijl je op je werk bent, dan moet je dit melden aan je leidinggevende (indien mogelijk telefonisch), direct naar huis gaan, contact met anderen vermijden en je eigen huisarts direct telefonisch contacteren. Verder zijn de gebruikelijke regels die gelden in geval van ziekte van toepassing.

Bedenk als je thuis bent welke collega’s recent in je nabijheid zijn geweest en geef dat telefonisch door aan je leidinggevende.

Wat als ik in een risicogebied ben geweest, maar geen ziekteverschijnselen heb?
Het RIVM geeft aan dat het niet nodig is om thuis te blijven als je terugkeert uit een gebied waar het virus is aangetroffen als je geen gezondheidsklachten hebt. Als je zonder ziekteverschijnselen te hebben terugkeert vanuit een risicogebied, neem dan voor de zekerheid telefonisch contact op met je contactpersoon bij Bureau Techniek om te bespreken of je thuis kunt werken of thuis moet blijven.

Wat als ik niet naar mijn werk wil komen, omdat ik bang ben besmet te raken?
Er is op dit moment geen reden om extra bang te zijn voor besmetting als je naar je werk komt. Als je toch bang bent, neem dan telefonisch contact op met je contactpersoon bij Bureau Techniek om dit te bespreken. Blijf niet zonder overleg thuis, omdat er wel op je gerekend wordt. Samen zorgen we ervoor dat onze maatschappij kan blijven functioneren.

Als we horen dat er een extra risico is voor besmetting, dan zullen wij je daarover informeren. Wij zullen dan tevens meedelen of wij het nodig vinden dat je thuis blijft.

Wat te doen op het moment dat je niet mag werken?
Op dit moment gaan de werkzaamheden bij onze opdrachtgevers door zoals tevoren, soms in aangepaste vorm. Als het voor komt dat je niet meer naar het werk kan, nemen we daarover persoonlijk contact met je op.

Als je zelf te horen krijgt van je leidinggevende dat je niet meer naar het werk kan, neem dan contact op met je contactpersoon bij Bureau Techniek. We vertellen jou dan wat je moet doen in dat geval. We blijven nauw contact met je houden en zorgen ervoor dat je weer aan het werk kan, zodra dit weer veilig en mogelijk is.

Wat als ik in quarantaine of isolatie moet?
Van isolatie is sprake als je zelf ziek bent, en geldt wat hierboven al is opgemerkt. Van quarantaine is sprake als je zelf niet ziek bent, maar in contact bent geweest met een patiënt met een bewezen infectie. Meestal is er sprake van thuisquarantaine. Je moet dan thuis moet blijven totdat zeker is dat je niet besmettelijk bent voor anderen. Of je in quarantaine moet wordt beslist door huisarts of GGD, dat kun je niet zelf beslissen.

Wat als ik mijn kind van school of crèche moet ophalen in verband met het virus?
Als de school of crèche sluit en je met spoed je kind(eren) op moet halen, heb je recht op calamiteitenverlof en wordt je loon doorbetaald volgens artikel 28 van de Cao voor uitzendkrachten. Eventueel ook nog de volgende dag, als de school of crèche gesloten blijft en je op zo’n korte termijn geen oppas kan vinden. Heb je langer nodig om oppas te vinden, dan kun je snipperdagen opnemen of onbetaald verlof opnemen. Bespreek dit eerst met je contactpersoon van Bureau Techniek.

Wat als ik een ziek kind of familielid moet verzorgen?
Als je de noodzakelijke verzorging op je moet nemen bij ziekte van een persoon als omschreven in de Wet arbeid en zorg (familieleden etc.) zijn de bij ons geldende regels met betrekking tot kortdurend zorgverlof van toepassing. Als de ziekte het coronavirus betreft, meld dit dan bij je leidinggevende. Blijf thuis en neem direct telefonisch contact op met je huisarts.

Mag ik op vakantie gaan naar een risicogebied?
Op de site van het ministerie van Buitenlandse Zaken is te vinden naar welke gebieden reizen wordt afgeraden. Wij kunnen je niet verbieden om met vakantie te gaan naar een risicogebied, maar verstandig is dit niet. Wij raden het dan ook ten sterkste af. Je loopt ook kans dat je reisverzekering geen dekking biedt als je afreist naar een risicogebied. Als je op vakantie zou gaan naar een gebied wat nu een risicogebied blijkt te zijn, neem dan contact op met je contactpersoon van Bureau Techniek en bespreek wat te doen. Als je al een annuleringsverzekering had afgesproken voordat bekend was dat het een risicogebied was, dan zullen sommige verzekeringen de annuleringskosten vergoeden. Neem daarover contact op met je verzekeringsmaatschappij. Maar ook als de annuleringskosten niet vergoed worden, je gezondheid gaat voor alles. Laat het doorgaan van je vakantie dus niet afhangen van het al dan niet vergoed krijgen van de annuleringskosten.

Tot slot
Bedankt dat je de informatie hierboven nauwkeurig hebt doorgelezen. Ik wens je veel succes en sterkte de komende tijd en kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk ook jouw inzet nu is. Mochten er nog vragen zijn, benader je contactpersoon van Bureau Techniek. Wij zullen onze uiterste best doen zo snel mogelijk te reageren.

Met vriendelijke groet,

Erwin Ketel

Commercieel directeur
Bureau Techniek

Delen

Vul hieronder jouw gegevens in en het e-mailadres van de persoon waarmee je deze pagina wilt delen.