Leestijd: 10 minuten

Coronavirus update - vrijdag 20-03

In de afgelopen dagen is er veel veranderd. Er zijn en blijven vragen en onduidelijkheden en tegelijkertijd weten we dat de regering achter de schermen hard aan het werk is hiervoor. Er is nog steeds geen reden tot paniek. Daarbij is het belangrijk dat wij met ons allen datgene doen wat wij kunnen om verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen.

Wij hebben onze werkwijze aangepast overeenkomstig de richtlijnen van het RIVM. Dat wil zeggen dat wij het meeste contact met onze collega’s en opdrachtgevers per telefoon of digitaal hebben. Onze vestiging is – vooralsnog – beperkt geopend.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) monitort de verspreiding van het virus en geeft aan welke maatregelen (moeten) worden genomen. Deze brief is onder meer gebaseerd op de door het RIVM voorgeschreven maatregelen. De meest recente informatie vind je rechtstreeks op de website: www.rivm.nl. Hieronder een aantal punten uitgelicht.

Hygiëne

Het is en blijft heel belangrijk om de standaard maatregelen op te volgen die gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen geven:

 • Was je handen regelmatig met zeep en water of gebruik desinfecterende handgel op basis van alcohol;
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
 • Gebruik papieren zakdoekjes of tissues en gebruik deze slechts één maal (en gooi ze direct weg);
 • Schud geen handen en vermijd zoveel mogelijk de contacten met anderen;
 • Houd 1,5 meter afstand tot elkaar.

Let erop dat ook jouw collega’s zich hieraan houden en spreek ze erop aan als ze dat niet doen. De protocollen van de organisatie waar je feitelijk werkzaam bent, zijn leidend voor wat er verder van jou verwacht wordt. We gaan er vanuit dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en hebben dagelijks contact met onze opdrachtgevers. Heb je daar twijfels over, neem dan contact op met je contactpersoon van Bureau Techniek.

Wat zijn de symptomen van het coronavirus?

De belangrijkste symptomen zijn:

 • koorts (boven de 38 graden);
 • met daarbij luchtwegklachten zoals hoesten, kortademigheid en longontsteking.

Wat als ik ziek ben?

In de procedure van ziekmelden verandert er niets. Als je ziek bent, meld dit dan zowel bij jouw leidinggevende van de opdrachtgever als bij jouw contactpersoon van Bureau Techniek.

Ondanks dat er aan het ziekmelden niets verandert, is het in deze situatie wel goed om na te gaan of je symptomen van het coronavirus hebt. Neem dan of als je twijfelt direct telefonisch contact op met jouw huisarts.

Wat als ik (nog) niet ziek ben, maar niet mag of kan komen werken?

Het kan zijn dat jouw opdrachtgever aangeeft dat je niet mag of kan komen werken als je milde klachten vertoont of dat de opdrachtgever uit voorzorg het bedrijf sluit, waardoor je niet kan gaan werken. Als dit speelt, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op, zodat we jouw situatie kunnen doorspreken.

Mocht je milde gezondheidsklachten krijgen tijdens of voorafgaand aan het werk, bespreek dit dan ook direct met jouw leidinggevende. Milde gezondheidsklachten zijn: niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten en verhoging tot 38 graden. Verergeren de klachten, neem dan telefonisch contact op met je huisarts.

Als je milde klachten hebt, bedenk dan ook welke collega’s recent in je nabijheid zijn geweest en geef dat telefonisch door aan je leidinggevende.

Wat als ik in pas op vakantie ben geweest, maar geen ziekteverschijnselen heb?

Het RIVM heeft eerder aangegeven dat het niet nodig is om thuis te blijven als je terugkeert uit een gebied waar het virus is aangetroffen, zolang jij geen gezondheidsklachten hebt. Als je zonder enige klachten bent thuisgekomen van vakantie en je twijfelt wat verstandig is, neem dan telefonisch contact op met je contactpersoon bij Bureau Techniek wat in deze situatie verstandig is om te doen.

Wat als ik niet naar mijn werk wil komen, omdat ik bang ben besmet te raken?

Er is op dit moment geen reden om extra bang te zijn voor besmetting als je naar je werk komt. Bovendien kan dit gevolgen hebben, als je toch thuis blijft, ondanks dat daar geen gegronde reden voor is. Het kan zijn dat je toch bang bent. Neem dan telefonisch contact op met je contactpersoon bij Bureau Techniek om dit te bespreken. Blijf niet zonder overleg thuis, omdat er wel op je gerekend wordt. Samen zorgen we ervoor dat onze maatschappij kan blijven functioneren.

Als we horen dat er een extra risico is voor besmetting, dan zullen wij je daarover informeren. Wij zullen dan tevens meedelen of wij het nodig vinden dat je thuis blijft.

Wat te doen op het moment dat je niet mag werken?

Op dit moment gaan de werkzaamheden bij onze opdrachtgevers door zoals tevoren, soms in aangepaste vorm. Als het voorkomt dat je niet meer naar het werk kan, nemen we daarover persoonlijk contact met je op.

Als je zelf te horen krijgt van je leidinggevende dat je niet meer naar het werk kan, neem dan contact op met je contactpersoon bij Bureau Techniek. We vertellen jou dan wat je moet doen in dat geval. We blijven nauw contact met je houden en zorgen ervoor dat je weer aan het werk kan zodra dit weer veilig en mogelijk is.

Wat als ik in quarantaine of isolatie moet?

Van isolatie is sprake als je zelf ziek bent en geldt wat hierboven al is opgemerkt. Van quarantaine is sprake als je zelf niet ziek bent, maar in contact bent geweest met een patiënt met een bewezen infectie. Meestal is er sprake van thuisquarantaine. Je moet dan thuis moet blijven totdat zeker is dat je niet besmettelijk bent voor anderen. Of je in quarantaine moet, wordt beslist door de huisarts of het GGD, dat kun je niet zelf beslissen.

Wat moet ik nu doen, terwijl de scholen en kinderopvang zijn gesloten en ik daardoor niet kan komen werken?

Bekijk ook deze poster voor meer informatie.

Vanaf 15 maart is afgekondigd dat de scholen en kinderopvang gesloten zijn, behalve voor kinderen van ouders die een onmisbare functie hebben in zogenaamde cruciale beroepsgroepen of werkzaam zijn in vitale processen. De Rijksoverheid geeft hierover aan, dat als in een gezin één ouder zo’n beroep uitvoert, dat dan het verzoek aan dit gezin is om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat niet lukt, dan kan er een beroep worden gedaan op de school en/of kinderopvang. Hierbij is het geen harde eis dat beide ouders een cruciaal beroep uitoefenen. In dit geval is er sprake van noodopvang. Houd ook deze site in de gaten.

Geen cruciaal beroep en moet u wel thuisblijven om uw kinderen op te vangen, daarover bestaat nog veel onduidelijkheid. Neem daarover contact met ons op, zodat wij jou in jouw situatie kunnen adviseren.

Wat als ik een ziek kind of familielid moet verzorgen?

Als je de noodzakelijke verzorging op je moet nemen bij ziekte van een persoon als omschreven in de Wet arbeid en zorg (familieleden etc.) zijn de bij ons geldende regels met betrekking tot kortdurend zorgverlof van toepassing. Als de ziekte het coronavirus betreft, meld dit dan bij je leidinggevende. Blijf thuis en neem direct telefonisch contact op met je huisarts.

Mag ik op nog vakantie gaan?

Inmiddels wordt geadviseerd om niet meer op vakantie te gaan, niet naar een risicogebied of naar geen risicogebied, maar thuis te blijven. Veel landen nemen ingrijpende maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ook zijn nieuwe maatregelen niet uit te sluiten. Daarom worden vakantiereizen naar het buitenland afgeraden, tenzij dit strikt noodzakelijk is.

Wat betekent het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) voor mijn situatie?

De overheid heeft de NOW-regeling in het leven geroepen, vanwege de effecten van het coronavirus. Op dit moment is er nog geen volledige duidelijkheid over de inhoud van de regeling. Op de website van de Rijksoverheid zijn een aantal veel gestelde vragen opgesteld die specifiek zien op de situatie van werknemers. Bekijk deze veelgestelde vragen hier. Mocht je naar aanleiding hiervan nog vragen hebben, neem dan contact op met ons.

Verdere vragen

Wij beseffen dat er nog veel meer vragen zijn dan deze die hierboven zijn beschreven. Houdt daarom bijvoorbeeld de vragen en antwoorden die het RIVM op haar website plaatst ook bij. Bekijk deze vragen hier.

Ook de Rijksoverheid heeft een pagina waarop de veel gestelde vragen en antwoorden worden gegeven, check deze website ook met regelmaat.

Tot slot

Bedankt dat je de informatie hierboven nauwkeurig hebt doorgelezen. Wij wensen je veel succes en sterkte de komende tijd en we kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk ook jouw inzet nu is. Mochten er nog vragen zijn, benader je contactpersoon van Bureau Techniek. Wij zullen onze uiterste best doen om zo snel mogelijk te reageren.

Met vriendelijke groet,

Erwin Ketel
Commercieel directeur
Bureau Techniek

Bekijk hieronder de eerder gegeven informatie.

Coronavirus update - maandag 16-03

Zoals bekend heeft het coronavirus (officieel COVID-19) eind februari ook Nederland bereikt. Geen reden tot paniek, maar wel zaak om een aantal maatregelen te nemen om verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen. Ook vind je hier antwoorden op veel gestelde vragen.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) monitort de verspreiding van het virus en geeft aan welke maatregelen (moeten) worden genomen. Deze brief is onder meer gebaseerd op de door het RIVM voorgeschreven maatregelen. Daarom graag je aandacht voor het volgende:

Hygiëne

Het is belangrijk om de standaard maatregelen op te volgen die gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen geven:

 • Was je handen regelmatig met zeep en water of gebruik desinfecterende handgel op basis van alcohol.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes of tissues en gebruik deze slechts één maal (en gooi ze direct weg).
 • Schud geen handen en vermijd zoveel mogelijk de contacten met anderen.

Let erop dat ook jouw collega’s zich hieraan houden en spreek ze erop aan als ze dat niet doen. De protocollen van de organisatie waar je feitelijk werkzaam bent zijn leidend voor wat er verder van jou verwacht wordt. We gaan er vanuit dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en hebben dagelijks contact met onze opdrachtgevers. Heb je daar twijfels over, neem dan contact op met je contactpersoon van Bureau Techniek.

Wat zijn de symptomen van het nieuwe coronavirus?

De belangrijkste symptomen zijn:

 • koorts (boven de 38 graden);
 • met daarbij luchtwegklachten zoals hoesten, kortademigheid en longontsteking.

Wat als ik ziekteverschijnselen vertoon?

In de procedure van ziekmelden verandert er niets. Als je ziekteverschijnselen vertoont en in een risicogebied bent geweest (zie hieronder welke gebieden als risicogebied zijn aangemerkt) en/of contact hebt gehad met een corona-patiënt, meld dit dan zowel bij je leidinggevende van de opdrachtgever als bij je contactpersoon van Bureau Techniek.

Er is sprake van ziekteverschijnselen als je koorts hebt (meer dan 38 graden Celsius), je moet hoesten en/of als je benauwd bent. Blijf dan thuis en neem direct telefonisch contact op met je huisarts. Als de ziekteverschijnselen zich voor het eerst voordoen terwijl je op je werk bent, dan moet je dit melden aan je leidinggevende (indien mogelijk telefonisch), direct naar huis gaan, contact met anderen vermijden en je eigen huisarts direct telefonisch contacteren. Ook als je last hebt van milde gezondheidsklachten moet je thuisblijven. Milde gezondheidsklachten zijn: niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten en verhoging tot 38 graden. Neem als (je denkt dat) dit voor jou geldt direct contact op met je contactpersoon van Bureau Techniek, dan beslissen we samen wat het juiste besluit is en hoe we contact blijven houden. Verergeren de klachten, neem dan telefonisch contact op met je huisarts.

Verder zijn de gebruikelijke regels die gelden in geval van ziekte van toepassing. Bedenk als je thuis bent welke collega’s recent in je nabijheid zijn geweest en geef dat telefonisch door aan je leidinggevende.

Wat als ik in een risicogebied ben geweest, maar geen ziekteverschijnselen heb?

Risicogebieden zijn (op 16 maart) Italië , Oostenrijk, Noordrijn Westfalen (Duitsland), Madrid (Spanje), China (inclusief Hong Kong), Zuid Korea en Iran.

Het RIVM geeft aan dat het niet nodig is om thuis te blijven als je terugkeert uit een gebied waar het virus is aangetroffen als je geen gezondheidsklachten hebt. Als je zonder ziekteverschijnselen te hebben terugkeert vanuit een risicogebied, neem dan voor de zekerheid telefonisch contact op met je contactpersoon bij Bureau Techniek om te bespreken of je thuis kunt werken en/of thuis moet blijven.

Wat als ik niet naar mijn werk wil komen, omdat ik bang ben besmet te raken?

Er is op dit moment geen reden om extra bang te zijn voor besmetting als je naar je werk komt. Als je toch bang bent, neem dan telefonisch contact op met je contactpersoon bij Bureau Techniek om dit te bespreken. Blijf niet zonder overleg thuis, omdat er wel op je gerekend wordt. Samen zorgen we ervoor dat onze maatschappij kan blijven functioneren.

Als we horen dat er een extra risico is voor besmetting, dan zullen wij je daarover informeren. Wij zullen dan tevens meedelen of wij het nodig vinden dat je thuis blijft.

Wat te doen op het moment dat je niet mag werken?

Op dit moment gaan de werkzaamheden bij onze opdrachtgevers door zoals tevoren, soms in aangepaste vorm. Als het voor komt dat je niet meer naar het werk kan, nemen we daarover persoonlijk contact met je op.

Als je zelf te horen krijgt van je leidinggevende dat je niet meer naar het werk kan, neem dan contact op met je contactpersoon bij Bureau Techniek. We vertellen jou dan wat je moet doen in dat geval. We blijven nauw contact met je houden en zorgen ervoor dat je weer aan het werk kan zodra dit weer veilig en mogelijk is.

Wat als ik in quarantaine of isolatie moet?

Van isolatie is sprake als je zelf ziek bent en geldt wat hierboven al is opgemerkt. Van quarantaine is sprake als je zelf niet ziek bent, maar in contact bent geweest met een patiënt met een bewezen infectie. Meestal is er sprake van thuisquarantaine. Je moet dan thuis moet blijven totdat zeker is dat je niet besmettelijk bent voor anderen. Of je in quarantaine moet, wordt beslist door de huisarts of het GGD, dat kun je niet zelf beslissen.

Wat als ik mijn kind van school of crèche moet ophalen in verband met het virus?

Als de school of crèche sluit en je met spoed je kind(eren) op moet halen, heb je recht op calamiteitenverlof en wordt je loon doorbetaald volgens artikel 28 van de Cao voor uitzendkrachten. Eventueel ook nog de volgende dag, als de school of crèche gesloten blijft en je op zo’n korte termijn geen oppas kan vinden. Heb je langer nodig om oppas te vinden, dan kun je snipperdagen opnemen of onbetaald verlof opnemen. Bespreek dit eerst met je contactpersoon van Bureau Techniek.

Wat als ik een ziek kind of familielid moet verzorgen?

Als je de noodzakelijke verzorging op je moet nemen bij ziekte van een persoon als omschreven in de Wet arbeid en zorg (familieleden etc.) zijn de bij ons geldende regels met betrekking tot kortdurend zorgverlof van toepassing. Als de ziekte het coronavirus betreft, meld dit dan bij je leidinggevende. Blijf thuis en neem direct telefonisch contact op met je huisarts.

Mag ik op vakantie gaan naar een risicogebied?

Op de site van het ministerie van Buitenlandse Zaken is te vinden naar welke gebieden reizen wordt afgeraden. Wij kunnen je niet verbieden om met vakantie te gaan naar een risicogebied, maar verstandig is dit niet. Wij raden het dan ook ten sterkste af. Je loopt ook kans dat je reisverzekering geen dekking biedt als je afreist naar een risicogebied. Als je op vakantie zou gaan naar een gebied wat nu een risicogebied blijkt te zijn, neem dan contact op met je contactpersoon van Bureau Techniek en bespreek wat te doen. Als je al een annuleringsverzekering had afgesproken voordat bekend was dat het een risicogebied was, dan zullen sommige verzekeringen de annuleringskosten vergoeden. Neem daarover contact op met je verzekeringsmaatschappij. Maar ook als de annuleringskosten niet vergoed worden, je gezondheid gaat voor alles. Laat het doorgaan van je vakantie dus niet afhangen van het al dan niet vergoed krijgen van de annuleringskosten.

Tot slot

Bedankt dat je de informatie hierboven nauwkeurig hebt doorgelezen. Ik wens je veel succes en sterkte de komende tijd en kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk ook jouw inzet nu is. Mochten er nog vragen zijn, benader je contactpersoon van Bureau Techniek. Wij zullen onze uiterste best doen om zo snel mogelijk te reageren.

Met vriendelijke groet,

Erwin Ketel
Commercieel directeur
Bureau Techniek

Test thumb 1
Test thumb 2

Artikel delen

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte